A decisive time

Still believe it and feel the growing anticipation of the consequences of how we lead.  May we seek His face as He guides our steps.  You may have to copy and paste into google translate 🙂

Richard Hultmars blogg

De senaste veckorna har jag i några samtal fångat en tankegång som jag tror är profetisk. Första tillfället var när vår nyblivna Luleåmissionär Sarah Bedi uttryckte det i ord:  ”I think this is a decisive time”. Hon reflekterade över möten med kristna i Luleå. Vi resonerade lite om det och hon utvecklade det med att det verkar vara en tid i Sverige just nu när det är viktigt att bestämma sig för om man vill gå med Gud och våga ta steg i riktning närmare Jesus på hans kallelse, eller glida tillbaka in i en kristen livsstil där man trygg i församlingens mitt kan förverkliga sig själv och sina egna drömmar.

Mitt andra samtal var med Charles Kridiotis, en av ledarfigurerna bakom Simple Church Sweden. Vi möttes för några veckor sedan och vårt samtal landade i samma resonemang; Att vi lever i en tid som är avgörande för framtiden för…

View original post 491 more words

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s